ദൈവത്തിരുമകള്‍-വീണ്ടും ഹോളിവുഡ് മോഷണം

| Posted in | Posted on

2സിനിമകള്‍ യഥേഷ്ടം കോപ്പി ചെയ്യുന്ന കാലം....മലയാളത്തിലും വിവിധ ഭാഷകളിലും ഇതൊരു ശീലമാക്കിയിട്ട് വര്‍ഷങ്ങളായി. ഏറ്റവും പുതീയ ഒരു കോപ്പി ചിത്രം...

'ദൈവത്തിരുമകള്‍'

ഈ ലിങ്ക് നോക്കുക....സിനിമ കണ്ടവര്‍ വിലയിരുത്തുക...
Comments (2)

ദൈവമേ
ഇതും കോപിയടിയാ?
എനിക്ക് വയ്യ...

വാല്യക്കാരാ....ഇതാണ് സിനിമാ ലോകം.....അഭിപ്രായത്തിന് നന്ദി

Post a Comment